BOG JE SVJETLO I NIKAKVE TAME NEMA U NJEMU (1. IV. 1,5) – Marijan Šporcic