„Bog porucuje ljudima da se svi i svagdje obrate!“ (Djela Apostolska 17, 30) – Pastor Wilhelm Busch