„Imam protiv tebe: prvu si ljubav svoju ostavio. Spomeni se dakle odakle si pao, obrati se i cini prva djela.“ (Otkrivenje 2, 4-5) – Pastor Wilhelm Busch