Ljudi, koje Isus može koristiti? (Hans-Peter Royer)